thiết bị xử lý nước, máy lọc nước công ty môi trường Hồng Thái

thiết bị xử lý nước, máy lọc nước công ty môi trường Hồng Thái

thiết bị xử lý nước, máy lọc nước công ty môi trường Hồng Thái

thiết bị xử lý nước, máy lọc nước công ty môi trường Hồng Thái

Mr.Thành 0918183016
MÀNG RO DOW
  • MÀNG RO DOW
  • Mã: MÀNG RO DOW
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 784 lượt
  • Mọi chi tiết xin liên hệ: 0918183016 - 0949779495 . Email: thietbi.congnghe.bachkhoa@gmail.com
  • Chi tiết sản phẩm
  • Bình luận

DOW FILMTEC MEMBRANE PRODUCT LIST  

FIND DOW RO RESIDENTIAL MEMBRANE, COMMERCIAL MEMBRANE, AND  SMALL BUSINESS MEMBRANE BY SIZE, AND FLOW RATE.

Residential Filmtec Membrane

Product Name

Part Number

Category

Feature

Size(W X L)

Flow Rate

FILMTEC TW30-1812-24

339140

Residential

TFC/TFM

1.75"X11.75"

24 Gallons

FILMTEC TW30-1812-36

338470

Residential

TFC/TFM

1.75"X11.75"

36 Gallons

FILMTEC TW30-1812-50

339138

Residential

TFC/TFM

1.75"X11.75"

50 Gallons

FILMTEC TW30-1812-75

339146

Residential

TFC/TFM

1.75"X11.75"

75 Gallons

FILMTEC TW30-1812-100

170102

Residential

TFC/TFM

1.75"X11.75"

100 Gallons

SMALL COMMERCIAL  RO MEMBRANE

FILMTEC TW30-2026

80635

Small Commercial

TFC/TFM

1.8"X26"

220 Gallons

FILMTEC TW30-2521

80641

Small Commercial

TFC/TFM

2.4"X21"

325 Gallons

FILMTEC TW30-2514

80639

Small Commercial

TFC/TFM

2.4"X14"

200 Gallons

FILMTEC TW30-4014

80605

Small Commercial

TFC/TFM

3.9"X14"

525 Gallons

FILMTEC TW30-4021

80608

Small Commercial

TFC/TFM

3.9"X21"

900 Gallons

Commercial  RO Membrane

FILMTEC TW30-2540

80643

Commercial

Tape-Wrapped

2.5"X40"

850 Gallons

FILMTEC TW30HP-2540

80643

Commercial

Tape-Wrapped

2.4"X40"

1,000 Gallons

FILMTEC XLE-2540

154543

Commercial

Tape-Wrapped

2.5"40"

850 Gallons

FILMTEC LP-2540

231653

Commercial

Tape-Wrapped

2.5'' x 40''

1,000 Gallons

FILMTEC LP-4040

212819

Commercial

Tape-Wrapped

3.9"X40"

2,700 Gallons

FILMTEC XLE-2521

154530

Commercial

Extra Low Energy(XLE)

2.4'' x 21''

330 Gallons

FILMTEC XLE-4021 

154540

Commercial

Extra Low Energy(XLE)

4.0X21"

1,025 Gallons

FILMTEC XLE-4040 

154546

Commercial

Extra Low Energy(XLE)

3.9'' x 40''

2,600 Gallons

FILMTEC XLE-2521 

154530

Commercial

Extra Low Energy(XLE)

2.4"X21"

330 Gallons

FILMTEC TW30HP-4611

TW30HP-4611

Commercial

Dow 4.6"

4.6"X11"

1,200 Gallons

FILMTEC TW30HP-4641

TW30HP-4641

Commercial

Dow 4.6"

4.6"X11"

5,200 Gallons

Sea water RO Membrane for Marine Systems 

FILMTEC SW30-2514

80783 Sea water 2.5" I.D Pressure Vessels 2.5 X 14 150 Gallons

FILMTEC SW 30-2521

80734

Sea water

2.5" I.D Pressure Vessels

2.5X 21

300 Gallons

FILMTEC SW30-2540

80737

Sea water

2.5 I.D Pressure Vessels

2.5' x 40''

700 Gallons

FILMTEC SW30-4021

80740

Sea water

4" I.D Pressure Vessels

4.0"X 21"

800 Gallons

FILMTEC SW30-4040

80741

Sea water

4" I.D Pressure Vessels

4.0"X 40"

1,950 Gallons

 

 

 

 

 

 

Hotline

Phone:

Mr.Thành 0918183016

Hotline

Địa chỉ:

118/11C Liên Khu 5-6, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM

Hotline

Email:

Thietbi.congnghe.bachkhoa@gmail.com