XỪ LÝ NƯỚC NHIỄM MẶN NHIỄM LỢ

XỪ LÝ NƯỚC NHIỄM MẶN NHIỄM LỢ

XỪ LÝ NƯỚC NHIỄM MẶN NHIỄM LỢ

XỪ LÝ NƯỚC NHIỄM MẶN NHIỄM LỢ

Mr.Thành 0918183016
Xử lý nước nhiễm mặn và nước lợ

 

Thế nào được gọi là nước lợ và khi nào được gọi là nước mặn:

 

Về mặt kỹ thuật, người Anh-Mỹ cho rằng nước lợ chứa từ 0,5[1][2] hoặc 1[3] tới 17[1] hoặc 30[2] gam muối hòa tan trong mỗi lít nước—thông thường được biểu diễn dưới dạng 0,5/1 tới 17/30 phần nghìn (ppt hay ‰). Vì thế, nước lợ bao phủ một khoảng chế độ mặn và nó không thể coi là một điều kiện có thể định nghĩa chính xác. Tuy nhiên, Bách khoa Toàn thư Việt Nam coi nước lợ là nước có độ mặn từ 1 tới 10 g/L hay 1 tới 10 ppt. Một đặc trưng của nhiều bề mặt nước lợ là độ mặn của chúng có thể dao động mạnh theo thời gian và/hoặc không gian.

Độ mặn của nước dựa trên các muối hòa tan theo ppt (Việt Nam)
Nước ngọt Nước lợ Nước mặn Nước muối
< 1 1 - 10 >10 hoặc >1 > 50
Độ mặn của nước dựa trên các muối hòa tan theo ppt (Anh-Mỹ)
Nước ngọt Nước lợ Nước mặn Nước muối
< 0,5/1 0,5/1 - 17/30 1 - 35[4] > 40[3]/50[2]
 

 

 

Quy trình xử lý nước mặn khá phức tạp. Đỏi hỏi chi phí đầu tư rất lớn. 

Sơ đồ công nghệ xử lý nước mặn như sau:

ENTECH | Hệ thống khử mặn nước biển

Quy trình xử lý nước lợ

 

 

Hotline

Phone:

Mr.Thành 0918183016

Hotline

Địa chỉ:

118/11C Liên Khu 5-6, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM

Hotline

Email:

Thietbi.congnghe.bachkhoa@gmail.com